تاريخ روز : پنجشنبه 06 تیر 1398

شرکت نفت پاسارگاد

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

 

براي ورود و رويت اطلاعات سهامدار باتوجه به نوع سهامداري مطابق دستور زير عمل نماييد.

 

      اشخاص حقيقي :

      نام كاربري : نام كوچك (فارسي)

      رمز عبور : شماره شناسنامه + 5 عدد كد بورسي (ابتداشماره شناسنامه و بعد رقم كدبورسي وارد شود)    

      اشخاص حقوقي :

      نام كاربري : كد بورسي(بصورت كامل)

      رمز عبور : شماره ثبت + 5 عدد كد بورسي(ابتدا شماره ثبت وسپس ارقام كدبورسي وارد شود)

تاريخچه شركت نفت پاسارگاد

 

تأكيد بركاهش تصدي گري دولت ، بهسازي و تصحيح نظام اداري و تنظيم مجدد فضاي رقابتي، حصول بيشتر كارآئي اقتصادي و اجتماعي، تعادل بين فعاليتهاي دولت و ساير بخش هاي اقتصادي در قوانين برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي سوم و چهارم شرايطي را فراهم نمود كه هيئت وزيران واگذاري كارخانه هاي قيرسازي متعلق به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران را مورد تصويب قرار دهند.
براين اساس كليه اموال منقول و غيرمنقول كارخانجات قيرسازي متعلق به شركتهاي پالايشي واقع در پالايشگاههاي تهران ، شازند اراك ، آبادان ، تبريز، شيراز و بندرعباس به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري واگذار شد.
در اجرای این تصمیم نامه ، سازمانهای مذكورمتّفقاً شرکت نفت پاسارگاد را با هدف اداره و بهره برداری از6 واحد قیر سازی پالایشگاههای فوق الذكر تاسیس نموده و این شرکت عملا" بعنوان شریک تجاری پالایشگاههای ایران در تاريخ1382/04/18 در اداره ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي تهران با سرمايه ای بالغ بر 600 میلیارد ریال منقسم به 600.000.000 سهم یکهزار ریالی به ثبت رسيد .

 

  سهامداران شركت نفت پاسارگاد(سهامي عام)
 
 
نام سهامدار                         

تعدادسهام         

 درصد سهام    

شركت سرمايه گذاري نفت  گاز و پتروشيمي تامين        302844779 50.47
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري  266148477 44.36
شركت سرمايه گذاري صبا تامين 4215391 0.70
بانک شهر 6898531 1.15
بانک رفاه کارگزان 2719160 0.45
سایر سهامداران 17180540 2.86
جمع 600.000.000 100

 

 

      

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی